جدول باکس آفیس هفتگی آمریکا به صورت لحظه ای

# عنوان امتیاز IMDB تعداد آرا فروش آخر هفته فروش کلی
1 Honest Thief 6.2 1394 رای 4.1 میلیون دلار 4.1 میلیون دلار
2 The War with Grandpa 5.5 5680 رای 2.5 میلیون دلار 7.3 میلیون دلار
3 Tenet 7.8 134872 رای 1.6 میلیون دلار 50.6 میلیون دلار
4 The Nightmare Before Christmas 8.0 288201 رای 1.3 میلیون دلار 1.3 میلیون دلار
5 Hocus Pocus 6.9 95742 رای 0.8 میلیون دلار 3.8 میلیون دلار
6 2 Hearts 7.1 43 رای 0.5 میلیون دلار 0.5 میلیون دلار
7 The New Mutants 5.5 12743 رای 0.5 میلیون دلار 22.7 میلیون دلار
8 "The South Bank Show" Peter Brook 0 0 رای 0.4 میلیون دلار 20.0 میلیون دلار
9 Monster Problems 7.1 4951 رای 0.3 میلیون دلار 0.3 میلیون دلار
10 The Kid Detective 7.3 128 رای 0.1 میلیون دلار 0.1 میلیون دلار